สถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดิน dvb-t2
สถาณีส่งสัญญาณ เครื่องส่งหลัก เครื่องส่งสำรอง